Jerker flugfiskar 19 liten.jpg

Fiske vid Rödingträsket

Se & göra Aktiviteter Fiske

Rödingträsk, det hörs på namnet vilken fisk som finns här.

Contact info

Beskrivning

Stort bestånd av mindre röding. Vindskydd och eldplats finns. Länsstyrelsens fiskekort på Östra Rödingträsket, på Västra Rödingträsket gäller enbart Jovattnets fiskekort.