Glimmerstugan
Fjällbäck
Bron på leden mot Jirestugan
Leden mot Jirestugan
Jirestugan
Jirestugan med sjön Jijrajävrrie
Köksbänken inne i Jirestugan
Leden från jirestugan ner mot Umasjö
Vacker grönska på leden mot Jireskalet
Glimmerstugan

Umasjö -Jirestugan- Glimmerstugan-Vuoppeskalet

Se & göra Aktiviteter Fjällvandring med övernattning

Led från Umasjö till andra världskrigets glimmerbrytningsområde i Jireskalet och led mot Syterstugan genom Vuoppeskalet.

Contact info

Beskrivning

Sommar och vinterled. Lätt vandring efter torr och bra led. Efter några kilometer gemensam sträckning upp till kalfjället delar sig leden i en sydlig sträckning genom Vuoppeskalet till Syterstugan, 20 km. Den nordliga leden fortsätter in till Glimmerstugan 12 km. Leden passerar Jirestugan efter 8 kilometer vid Jireträskets södra ände. Båda stugorna går att övernatta i, och i Jirestugan stugan finns en hjälptelefon.

Dalen blir trängre in mot Glimmerstugan som är upprustad och öppen och går bra att övernatta i. Den användes som bostad för glimmerbrytarna från 1930-talet till 1952, och dagbrotten är inte svåra att hitta. Arbetarna bar med sig dagens fångst uppför den nästan kilometer långa sluttningen till stugan för sortering och hämtning med häst. Glimmret användes bland annat som isolering i elmotorer och som fönster i kaminer. Fin natur genom ett fjällpass med u-dals känsla och utsikt mot Tärnasjöns norra del och Ammarfjället. En tur med historisk och geologisk karaktär.
Från Glimmerstugan går en stig ner till Tärnasjön.