Konglomerat i Vojtjajaure
Konglomerat i Vojtjajaure
Vojtjakonglomerat

Vojtjakonglomerat

Se & göra Kultur & sevärdheter Geologi & flora

Här har man möjlighet att titta på bergarten konglomerat alldeles intill vägen.

Beskrivning

Ca 1,5 km före, väster om, korsningen med vägen till Björkås syns den unika bergarten Vojtjakonglomerat direkt vid vägkanten. Ett konglomerat är geologiskt sett en bergart som består av synliga sammankittade olika stenar. Bergarten har bildats från stranden av det gamla havet, som för 500 miljoner år sedan veckades in i fjällkedjan.